วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 รอบ One Stop Service โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร เพียงแค่

 

ส่งข้อความทักทายมาหาเราทางเพจเฟสบุ๊ค "การจัดการทรัพยารกรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว-PKRU" 

 www.facebook.com/armtpkru 

 

หรือไลน์โอเอ @230cakql


หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ ทางลิงก์ >> https://forms.gle/dY4HkwurnssDA5rZ9

เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น และนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

เปดรบนกศกษารอบ One stop service สาขาวชานวตกรรมเกษตรเพอความยงยน 3 วชาเอก 1

 

สื่อมัลติมีเดีย