คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม "เกษตร...ที่นึกไม่ถึง" ผ่านทาง Zoom meeting ในวันที่ 2 กันนายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญคุณครูและอาจารย์ที่มีความสนใจ รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมในคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

 

“ลืมรูปแบบการเกษตรแบบเดิมๆ และมาทำความรู้จักกับการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในมุมมองที่แตกต่างออกไป” 

 

#เพราะโลกไม่หยุดหมุน #เราจึงไม่หยุดพัฒนา

เกษตรทนกไมถง 2 กนยายน 2564 1

สื่อมัลติมีเดีย