วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม "เกษตรท่องเที่ยว ทอล์ก" Live โดยมีศิษย์เก่าจากการจัดการทรัพยากรเกษตรมาแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด การเรียน การทำงานที่ผ่านมา ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/armtpkru ทุกวันศุกร์เวลา 16.30 น. เริ่ม Live ครั้งแรก ในวันที่ 10 กันยายน 2564 

1

สื่อมัลติมีเดีย