วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เกษตรท่องเที่ยว ทอล์ก#2" Live โดยมีศิษย์เก่าจากการจัดการทรัพยากรเกษตรมาแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด การเรียน การทำงานที่ผ่านมา ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/armtpkru ทุกวันศุกร์เวลา 16.30 น. 

 

 17 กันยายน 2564 พบกับ นางสาวดามียา นาวารี จกทท.601 ปัจจุบันประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ อินทรฟาร์ม 

2

สื่อมัลติมีเดีย